Bộ Tài chính vừa cho biết, cập nhật đến 19/9, tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn là 76.375 tỷ đồng theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP và đến 27/9 đã 4.360 tỷ đồng được giải ngân để hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP.

Triển khai Nghị định 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2021, tính đến ngày 19/9/2021, tổng số đơn đề nghị gia hạn là 138.872 đơn (Doanh nghiệp, tổ chức 119.400; Cá nhân là 19.472), với tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn là 76.375 tỷ đồng.

Trong 76.375 tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn, thuế GTGT tháng 3, 4, 5, 6, 7, 8, Quý I, Quý II/2021 của doanh nghiệp, tổ chức là 42.789 tỷ đồng, (tháng 3 là 7.613 tỷ đồng, tháng 4 là 7.053 tỷ đồng, tháng 5 là 6.176 tỷ đồng, tháng 6 là 7.052 tỷ đồng, tháng 7 là 4.737 tỷ đồng, tháng 8 là 1,874 tỷ đồng, quý I là 3.936 tỷ đồng, quý II là 4.344 tỷ đồng; Tạm nộp thuế TNDN Quý I, Quý II/2021 của doanh nghiệp, tổ chức được ước tạm tính bằng 40% số thuế TNDN phát sinh phải nộp theo quyết toán thuế TNDN năm 2020 và bằng 30.887 tỷ đồng; Thuế GTGT, thuế TNCN của hộ, cá nhân kinh doanh được gia hạn là 327 tỷ đồng; Tiền thuê đất là 2.370 tỷ đồng.

Ngày 01/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH, nhu cầu thực hiện chính sách ước tính khoảng 26.252 tỷ đồng, trong đó: ngân sách nhà nước (NSNN) khoảng 2.150 tỷ đồng, bao gồm cả ngân sách trung ương (NSTW) và ngân sách địa phương (NSĐP); nguồn tái cấp vốn qua Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam khoảng 7.456 tỷ đồng; Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Quỹ bảo hiểm xã hội, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp khoảng 16.646 tỷ đồng.

Với nguyên tắc hỗ trợ từ NSTW cho NSĐP tại Nghị quyết 68/NQ-CP, dự kiến NSTW chi khoảng 1.520 tỷ đồng từ nguồn dự phòng NSTW năm 2021 đã được Quốc hội quyết định.

Theo báo cáo của Kho bạc nhà nước (KBNN) đến hết ngày 27/9/2021, 62 địa phương đã thực rút tiền từ KBNN tổng kinh phí NSNN là 4.360 tỷ đồng để hỗ trợ cho 4.768.967 đối tượng.

Đến nay, Bộ Tài chính đã nhận được văn bản đề nghị của 08 địa phương (Bến Tre, Bạc Liêu, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Tây Ninh, Bắc Giang, Hậu Giang, Hải Dương).

Tuy nhiên, mới có tỉnh Hậu Giang báo cáo theo quy định nên Bộ Tài chính đã bổ sung có mục tiêu kinh phí từ NSTW cho ngân sách tỉnh Hậu Giang số tiền 3.676 triệu đồng; các địa phương khác mới chỉ báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách theo Nghị quyết 68/NQ-CP, chưa phải là kinh phí thực hiện có xác nhận của Kho bạc Nhà nước.

Vì vậy, Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị các địa phương khẩn trương báo cáo số thực chi thực hiện các chính sách, số đối tượng được hưởng chính sách, thời gian thực hiện chính sách theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ (có xác nhận của KBNN) để làm cơ sở Bộ Tài chính xác định số kinh phí NSTW bổ sung cho NSĐP theo quy định.

Thu chi Quỹ Vaccine hòng chống COVID-19

Theo Báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến 17h ngày 27/9/2021, tổng số huy động của Quỹ vaccine phòng COVID-19 là 8.692,9 tỷ đồng (bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng 13,5 tỷ đồng). Số dư Quỹ cuối ngày là 4.186,1 tỷ đồng. Tổng số tổ chức, cá nhân đóng góp là 552.140. Quỹ đã chi 4.506,8 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ đã thực hiện xuất mua vaccine là 4.498 tỷ đồng và chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vaccine là 8,8 tỷ đồng.

Nguồn: Báo Pháp luật Việt Nam


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.