Nguồn tin từ Bộ Tài chính cho hay, tính đến hết Quý IV/2021 số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) là 898,582 tỷ đồng. Con số này chỉ bằng chưa đến 1/10 so với số dư trước đó 1 năm.

Quỹ BOG không thế “gánh” được sức nóng của giá xăng dầu từ đầu năm 2022 đến nay

Tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 và Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 (sửa đổi, bổ sung) của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) Quý IV/2021.

Theo đó, Số dư Quỹ BOG đến hết Quý IV/2021 (đến hết ngày 31/12/2021) là 898,582 tỷ đồng.

Trong đó, tổng số trích Quỹ BOG trong Quý IV/2021 (từ ngày 1/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021) là 739,685 tỷ đồng.

Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý IV/ 2021 (từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021) là 666,816 tỷ đồng;

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý IV/2021 là 1,764 tỷ đồng;

Lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong Quý IV/ 2021 là 138 triệu đồng;

Số dư Quỹ BOG đến hết Quý III/2021 (đến hết ngày 30/9/2021) là 824,088 tỷ đồng;

Số dư Quỹ BOG đến hết Quý II/2021 (đến hết ngày 30/6/2021) là 1.122,920 tỷ đồng;

Số dư Quỹ BOG đến hết Quý I/2021 (đến hết ngày 31/3/2021) là 5.340,068 tỷ đồng;

Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2020 là 9.234,614 tỷ đồng;

Như vậy, có thể thấy với số dư chưa đến 900 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2021, bằng chưa đầy 1/10 so với số dư cuối năm 2020, Quỹ BOG không thế “gánh” được sức nóng của giá xăng dầu từ đầu năm 2022 đến nay.

Nguồn: Báo Pháp luật Việt Nam


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: